Výhody pro vás

 • Výhody pro vás
 • Obsah
 • Autoři

Od 1. 9. 2020 mohou podle novely školského zákona přijímat mateřšké školy již dvouleté děti. To s sebou nese spoustu nových praktických opatření a legislativních povinností, na které se musí mateřské školy připravit.

Příručka je užitečným rádcem a pomocníkem při přípravách na tuto velkou změnu v předškolním vzdělávání. Obsahuje vše od legislativních povinností a povinné dokumentace, přes zdraví a bezpečnost ve školce i mimo ni, hygienu, stravování, až po vývoj řeči a logopedii.

V první části se seznámíte s legislativními změnami a povinnostmi, které se pojí s přijímáním dvouletých dětí do MŠ. Nová legislativa upravuje počty dětí ve třídě i mimo ni v závislosti na věku, počty pedagogických a nepedagogických pracovníků nebo zastupování.

Další části jsou zaměřeny především na praktickou problematiku, která se vstupem dvouletých dětí do MŠ zásadně mění. Jedná se zejména o hygienické předpisy, bezpečnost dětí, úprava herního prostředí, ale mění se i komunikace a celý přístup k dětem.

Vše je doplněno případovými studiemi z praxe. 

Komu je brožura určena?

 • ředitelkám a ředitelům mateřských škol
 • pedagogům
 • studentům pedagogických fakult a středních pedagogických škol

!ERR No images found in //image.dashofer.cz/landing/products/ontddms/screens/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

 1. Legislativa a dokumentace
 • Dvouleté děti v MŠ - přehled legislativních úprav
 • Počty dětí ve třídách
 • Rámcový vzdělávací program a jeho úloha v otázce dvouletého dítěte v mateřské škole
 • Důležité dokumenty
 1. Stravování
 • Výživové požadavky
 • Požadavky na vybavení stravovacích zařízení.
 1. Hygiena
  • Požadavky na prostory, provoz a vybavení škol
  • Manipulace s prádlem a odpadem, úklid
  • Kontrolní činnost krajských hygienických stanic
 1. Zdraví dvouletého dítěte
 • Očkování
 • Vývojová a fyziologická specifika dítěte od 2 do 3 let věku.
 • Medikace a zdravotnické úkony v prostředí škol a školských zařízení
 • První pomoc
  • Dušnost, vdechnutí cizího tělesa
  • Horečnaté stavy
  • Diabetes
  • Záchvatové stavy u dětí
 1. Bezpečnost
  • Zajištění bezpečnosti dítěte
  • Rizika pohybových činností a her u dětí ve věku 2 – 3 let
 1. Vývoj řeči a logopedická prevence
 • Vývoj řeči dítěte
 • Vznik a typologie logopedických vad u dětí.
 • Možnosti logopedické prevence ve třídě a škole.

Mgr. Lenka Polášková

Lektorka, mentorka, autorka odborných textů s více než 13letou praxí jako učitelka, zástupkyně ředitele i ředitelka mateřské školy. Specializuje se na oblast školského managementu, dokumentaci v MŠ a řízení. Spolupracuje například s periodiky „Poradce ředitelky mateřské školy“, „Integrace a inkluze“. S nakladatelstvím odborné literatury Verlag Dashöfer spolupracuje již řadu let na tvorbě metodických a vzdělávacích materiálů pro učitele. Je autorkou online kurzu „12 kroků k efektivní komunikaci v mateřské škole“, publikace "Kroky úspěšného projektu v mateřské škole" a od roku 2015 je vedoucí autorkou portálu „Mateřská škola v praxi“ (www.msvpraxi.cz).

MUDr. Pavla Hružíková

Lékařka Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje a Kliniky Anesteziologicko – resuscitační intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice v Ostravě, se specializací na obor Anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. V roce 2010 ukončila studium na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V roce 2012 splnila podmínky k uzavření Anesteziologického kmene ve specializačním studiu. Od roku 2015 má certifikaci  Instructor Candidate Advanced Life Support. Spolupracuje s webovým portálem www.msvpraxi.cz a lektorsky a autorsky se věnuje se problematice první pomoci u dětí raného a předškolního věku.

MVDr. Michaela Pavelková

Vystudovala Veterinární a farmaceutickou univerzitu v Brně, Fakultu veterinární hygieny a ekologie. Od roku 2001 působí na Krajské hygienické stanici Moravskoslezského kraje, se sídlem v Ostravě. Hygienou dětí a mladistvých se zabývá od roku 2004. V současně době je ředitelkou odboru hygieny dětí a mladistvých.

Mgr. Markéta Sýkorová

Speciální pedagožka, s více než 17 lety praxe na Základní škole logopedické s.r.o. v Ostravě. Vystudovala Střední pedagogickou školu obor Učitelství pro MŠ v Krnově, dále obor Učitelství pro 1. stupeň základní školy na Ostravské univerzitě v Ostravě. Na téže univerzitě absolvovala rozšiřující studium speciální pedagogiky v oboru logopedie. Dalšímu studiu v oblasti logopedie se věnovala také na Univerzitě Karlově v Praze, kde absolvovala specializační studium logopedie. V roce 2008 úspěšně na Ostravské univerzitě v Ostravě dokončila specializační studium jazykového vzdělání pro učitele 1. stupně ZŠ - jazyk anglický. Vzdělávání v oblasti logopedie rozšířila mimo jiné, také absolvováním tříletého vzdělávacího programu Specializované vzdělávání logopedů ve školství, které se konalo pod záštitou Asociace logopedů ve školství. 

Reference zákazníků

Jaký modul si mám vybrat?

Jaké oblasti ke své práci potřebujete? Zvolte jednu nebo více možností.

Input:

Vyberte si jednu z variant

Chcete-li využívat náš produkt na více počítačích, napište nám a poptejte verzi pro více uživatelů tzv. multilicenci.

* Ceny jsou uvedeny bez DPH v platné výši

Kontaktujte nás

+ 420 222 539 333

Pro získání možnosti bezplatného testování je nutné vyplnit správně kontaktní telefon a Váš email.

Na Vámi uvedený telefon Vás budeme kontaktovat nejpozději do druhého pracovního dne, abychom s Vámi domluvili jak Vámi preferovaný termín počátku testování, tak i Vámi vybraný modul, který chcete otestovat.

Na Vámi uvedený email Vám následně zašleme vygenerované přístupové testovací přístupy. 

Bez ověření správnosti Vašeho telefonu a emailu tedy není možné požadované testování poskytnout. Děkujeme za pochopení.

Input:
Sdělené údaje mohou být použity k marketingovému výzkumu, reklamě a navázání obchodů v souladu s § 7 zákona č. 480/2004 Sb. pro stávající i budoucí produkty, popř. služby nebo jiná média ve skupině Verlag Dashöfer. Údaje budou použity výhradně skupinou Verlag Dashöfer a nebudou poskytnuty třetím osobám. Vaše data můžete nechat kdykoliv změnit nebo vymazat.
loading...
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána!