dnes je 13.6.2024

Input:

Rizika pohybových činností a her u dětí ve věku 2-3 let

14.7.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2
Rizika pohybových činností a her u dětí ve věku 2–3 let

Bc. Lenka Polášková

V mateřské škole se setkáváme s pojmem „dítě předškolního věku”, z hlediska vývojové psychologie řadíme děti ve věku od 2 let do kategorie batolat. Tato věková skupina dětí je poměrně omezena z hlediska rizik při nesprávně organizovaných pohybových aktivitách. Zásadní je kromě roviny psychické a sociální rovina fyzická a motorická. Hlavní úlohou pedagoga mateřské školy je posilování sebedůvěry dítěte, překonávání strachu z neznámého. Bohužel se nezřídka děti s organizovanou pohybovou aktivitou setkávají poprvé právě v mateřské škole.

Rizika pohybových her a aktivit

Je zcela nezbytné, aby učitelka mateřské školy pečlivě zvážila přípravu a organizaci pohybových her a aktivit, pokud je ve třídě dítě mladší 3 let. Zcela nepřípustný je například kotoul vzad, chůze po rukou, různé typy vzporů, široký stoj rozkročný nebo hluboké doskoky. Nesmíme opomenout také zvýšené riziko pádů a úrazů při společných hrách. Z těchto důvodů je ve třídě, kde je uplatňována výjimka z počtu dětí, poměrně rizikové zařadit dítě mladší 3 let.

Možnosti a typologie pohybových her

Existují různé typy her a také typologie je různorodá. Například:

  • Hry specifické dle věku dítěte – například hry kojenců – batolat – předškolních dětí – žáků.

  • Hry specifické dle zaměření

Například: Psychomotorické – Hudebně-pohybové – Sezonní – Vytrvalostní – Hry v přírodě – Hry pro rozvoj koordinace pohybu.

Příklady her vhodné pro děti od dvou let:

Hudebně-pohybové hry - tanečky, improvizace s hudebním doprovodem, rytmizace, propojení zpěvu a tanečku, tanečky se stuhou, šátky apod.

Psychomotorické hry a hry pro rozvoj koordinace pohybu - předávání předmětu z „ručky do ručky” (různých velikostí, tvarů a materiálu), koulení míčku po podlaze, balancování s míčkem na otevřené dlani, procvičování chůze po mírně šikmé ploše, nácvik skoku „obounož”, nácvik jednoduchých cviků vhodných k zařazení do rozcvičku („kýveme se jako strom ve větru”, „hopsáme jako

Nahrávám...
Nahrávám...